2752025881 Ασκληπιού 43, Ναύπλιο xntaflos@gmail.com

 

Καλώς ήρθατε στη σελίδα μας!

Η εταιρεία Green Volt (Γ. ΜΑΡΑΣ & Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ ΟΕ) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010 από τους Χρήστο Ντάφλο & Γιώργο Μάρα Μηχανολόγους Μηχανικούς ΕΜΠ και εδρεύει στο Ναύπλιο στην οδό Ασκληπιού 43 ΤΚ 21100.

Η εταιρεία Green Volt έχει αναπτύξει, καταγράψει και τηρεί ενήμερο σύστημα για την ποιότητα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ΙSΟ 9001:2015, ΙSΟ 14001:2015 & ΙSΟ 45001:2015 ως μέσο για να εξασφαλίζεται ότι τα παρεχόμενα
προϊόντα και υπηρεσίες συμμορφώνονται σε προδιαγραμμένες απαιτήσεις.

 

Η Green Volt διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρία (υλικοί και άυλοι πόροι) για την κατασκευή άριστων ποιοτικά τεχνικών έργων.

 

Η Green Volt

Η Green Volt

διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρία (υλικοί και άυλοι πόροι) για την κατασκευή οποιουδήποτε τμήματος κάθε φωτοβολταϊκής εγκαταστάσης σε γήπεδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΡΟΦΙΛ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ