2752025881 Ασκληπιού 43, Ναύπλιο xntaflos@gmail.com
hero image


GREEN VOLT
Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Ναύπλιο

___

παρεχόμενες υπηρεσίες

 

Η εταιρεία Green Volt έχει αναπτύξει, καταγράψει και τηρεί ενήμερο σύστημα για την ποιότητα σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ΙSΟ 9001:2015, ΙSΟ 14001:2015 & ΙSΟ 45001:2015 ως μέσο για να εξασφαλίζεται ότι τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες συμμορφώνονται σε προδιαγραμμένες απαιτήσεις. Όλη η ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας υλοποιείται μέσω του καταλόγου εγγράφων όπου περιέχεται όλη η απαιτούμενη τεκμηρίωση.
 
Η Green Volt διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και εμπειρία (υλικοί και άυλοι πόροι) για την κατασκευή άριστων ποιοτικά τεχνικών έργων.

 


Αναλαμβάνουμε

1. Μελέτες, Εγκαταστάσεις και Συντηρήσεις Φωτοβολταϊκών Πάρκων.
2. Την ανάληψη και εκτέλεση ιδιωτικών και δημόσιων κτιριακών και έργων
3. Την ένταξη και υλοποίηση παρεμβάσεων προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
3. Την ανακαίνιση και Ενεργειακή Αναβάθμιση κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων
4. Την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων