2752025881 Ασκληπιού 43, Ναύπλιο xntaflos@gmail.com
hero image

 

GREEN VOLT
Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Ναύπλιο

___

λίστα έργων

 

1.Κτιριολογική και Ηλεκτρομηχανολογική Αναβάθμιση Ιστορικού - Λαογραφικού Μοσείου Κορίνθου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 482.872,10 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Σε εξέλιξη

2.Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 88.019,62 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Σε εξέλιξη

3.Εκσυγχρονισμός και Λειτουργική Αναβάθμιση Κ.Υ Βλαχιώτη
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 94.694,73 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Σε εξέλιξη

4.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (net meteriring) ΙΣΧΥΟΣ 28,00 KWp ΣΕ ΞΕΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. (KING MINOS)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 26.350,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Μάρτιος 2021

5.Βελτίωση - Συντήρηση Αρδευτικού Δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου - Γεωτρήσεις
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 39.127,68 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Μάιος 2021

6.Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων του Δήμου Άργους-Μυκηνών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 68.636,48 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Μάιος 2021

7.Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο έργο   «Κατασκευή Κολυμβητηρίου Άργους»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 69.294,30 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2020

8.Εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκού  Συστήματος Αυτοπαραγωγού   Ισχύος  3,43 Kwp   και 4 Κλιματιστιών   Μονάδων   Inverter  Θερμικής/Ψυκτικής  Ισχύος   11,2/9,4 Kw
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18.800,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  2019

9.Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 40KVA στο ξενοδοχείο ΦΛΟΙΣΒΟΣ  (Τολό)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.500,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2019

10.Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 30KVA στο ξενοδοχείο AVRA (Ναύπλιο)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.000,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2019

11.Προμήθεια και εγκατάσταση ηλκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύος 100KVA στο ξενοδοχείο GRAND OLYMPIC (Λουτράκι)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 16.500,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2019

12.Αντικατάσταση  φωτοβολταϊκών πανέλων σε διασυνδεδεμένο πάρκο συνολικής ισχύος 149,85  KWp στη θέση ΔΑΦΝΕΣ ΜΙΔΕΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 78.000,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2018

13.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.500,00 €,ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2018

14.Ηλεκτρολογικές εργασίες στο ΚΤΙΡΙΟ Β΄ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ  PARKING επί της Κηφισίας 24 & Αιγιαλείας στο Μαρούσι
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8.887,50 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2018

15.Εσωτερικές επισκευές, εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί στο  Ξενοδοχείο ΦΛΟΙΣΒΟΣ ROYAL Τολό
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 43.393,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2018

16.Συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ (ετήσια)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.900,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ -

17.Συντήρηση υποσταθμών ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ (ετήσια)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.900,00 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  -

18.Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Δρεπάνου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 32.429,60 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2017

19.Αξιοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης Θροφαρίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 36.208,85 €, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2017

20.Αποκατάσταση Γυμνασίου Δημητσάνας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 135.183,28 € , ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 2017