2752025881 Ασκληπιού 43, Ναύπλιο xntaflos@gmail.com
hero image


GREEN VOLT
Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Ναύπλιο

___

προφίλ εταρείας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. ΜΑΡΑΣ & Χ. ΝΤΑΦΛΟΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «GREEN VOLT» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010 από τους Γιώργο Μάρα & Χρήστο Ντάφλο Μηχανολόγους Μηχανικούς και εδρεύει στο Ναύπλιο στην οδό Ασκληπιού 43 ΤΚ 21 100.
 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ. Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 1ης τάξης και η στελέχωση της περιλαμβάνει εκτός από τους εταίρους (μηχανολόγοι μηχανικοί) και δύο πολιτικούς μηχανικούς.
 

Σημαντικός τομέας δραστηριότητας είναι και η μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 

Επίσης δραστηριοποιείται στην εξοικονόμηση ενέργειας και ειδικότερα στην ένταξη στα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» προσφέροντας στους πελάτες της μελέτη, κατασκευή και υποστήριξη ολοκληρωμένων έργων.
 

Πελάτες της είναι ιδιώτες επενδυτές, ξενοδοχειακές μονάδες και δημόσιοι φορείς (δήμοι ή περιφέρειες μέσω της ανάληψης δημοσίων έργων)
 

Η επιχείρηση έχει έδρα στο Ναύπλιο με κεντρικά γραφεία επί της λεωφόρου Ασκληπιού 43 όπου είναι εγκατεστημένα σε πλήρη οργάνωση όλα τα τμήματά της. Η εταιρεία εφαρμόζει την πολιτική της αποκέντρωσης με την ανάπτυξη πλήρως επανδρωμένων εργοταξίων τα οποία αποτελούν αυτοδύναμες επιχειρησιακές μονάδες.
 

Η εταιρία συνεργάζεται με δίκτυο υπεργολάβων για την ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει (χωματουργούς, οικοδόμους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς κλπ).